Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/02/2019 in all areas

 1. 4 points
  seems somebody beat me. o.O hehe nj too Vodicar!
 2. 3 points
  Ker je v prvenstvo prijavljenih kar nekaj novih voznikov, ne bo škodilo da si še enkrat (tudi tisti z več kilometrine) preberemo osnovna pravila dirkanja na portalu sloracing.com 4 Obnašanje na dirkah, glasovnih kanalih in forumu Vsi vozniki se morajo na dirki obnašati primerno. Vsak kontakt z vozilom drugega dirkača je izredno nezaželen in ga je potrebno preprečiti po naših najboljših močeh. Potrebno je spremljati dogajanje pred, ob in za našim dirkalnikom. Med pomembnejšimi deli dirkaškega vikenda (kvalifikacije, dirka) drugih udeležencev ne motimo s sporočili v skupnem klepetu ali z glasovno komunikacijo (in-game voice chat, Discord,...), uporabljamo jih samo za najnujnejše zadeve (npr. opozorilo, da odhajamo v bokse ali opozorilo o tem, da je prišlo do večje nesreče). Klepetanje je zelo nezaželeno, saj s tem motimo koncentracijo ostalih voznikov. Preklinjanje, posmehovanje drugim voznikom in ostalo neprimerno obnašanje ne sodi v to skupnost in bo kaznovano. 4.1 Identiteta voznikov Želimo, da se vsi vozniki predstavljajo s svojim pravim imenom in priimkom. Izkušnje so pokazale, da se osebe obnašajo veliko bolj spoštljivo, ko je njihova identiteta znana in se ne skrivajo za namišljenim imenom. Na neprvenstvenih dirkah je uporaba pravega imena in priimka opcijska, na vseh prvenstvih in dirkah pa je uporaba pravega imena in priimka obvezna. V nastavitvah simulacije in programih za glasovno komunikacijo si je potrebno nastaviti pravo ime in priimek. Nastaviti je potrebno imena in priimke brez šumnikov. Primer: ne Murn Matjaž, ne MURN Matjaž, ne Matjaž MURN, ne M Murn... temveč Matjaz Murn 4.2 Prehitevanje Koncept prednosti na progi je osnova vseh manevrov prehitevanja, vendar te pravice nimamo v vsakem trenutku na celotnem dirkališču, ampak samo na določenem delu proge, kjer se naš dirkalnik nahaja in ko je zadovoljeno določenim pogojem. 4.2.1 Prednost v zavoju Da pridobimo prednost v zavoju, moramo biti na vhodu v ovinek vzporedno z vozilom, ki ga želimo prehiteti. Naš dirkalnik mora biti na točki zaviranja s sprednjim kolesom najmanj vzporedno s sprednjimi vrati nasprotnika. Če temu pogoju ni zadoščeno, se manever smatra kot prisiljen in prednosti v zavoju nimamo, saj s tem ogrožamo svojo varnost, varnost nasprotnika ter vseh ostalih udeležencev na dirki. Če nimamo nobenega dirkalnika vzporedno z nami, imamo vso pravico, da peljemo skozi ovinek po idealni liniji. Napadalec ima dolžnost, da oceni varno razdaljo, na kateri mora voziti, da se izogni kontaktu. 4.2.2 Vzporedna vožnja Če oba voznika vozita vzporedno, imata oba prednost v zavoju, vendar vsak na svojem delu cestišča. Voznik, ki vozi na notranji strani, se mora držati notranje strani ovinka in na vhodu ter izhodu ovinka pustiti najmanj za eno širino dirkalnika prostora. Voznik, ki vozi na zunanji strani pa mora skozi ovinek peljati tako, da na notranji strani ovinka pusti prostor za eno širino dirkalnika. Pri tem morata oba paziti, da ne pride do kontakta. 4.2.3 Prehitevanja zaradi napake nasprotnika Ko spredaj vozeči voznik naredi dovolj očitno napako, zaradi katere ga je mogoče prehiteti, ga lahko napadalec vseeno napade in poskuša prehiteti, četudi ob vhodu v ovinek ni imel overlapa. Npr.: Če branitelj zgreši točko zaviranja oz. mu pri zaviranju blokirajo kolesa, zaradi tega zgreši apex in gre bolj na široko v ovinek, ima napadalec vso pravico, da poskusi izvesti manever prehitevanja. Kljub temu mora biti napadalec maksimalno pozoren in se izogniti kontaktu z braniteljem, če je to le mogoče. Po drugi strani pa branitelj, ki je storil napako, ne sme spremeniti smeri vožnje na idealno linijo, kjer je že napadalec in s tem povzročiti kontakta. Manjše napake branitelja včasih niso dovolj, da opravičijo napad. Vedno dobro ocenite, če imate dovolj prostora, da izvedete napad. 4.2.4 Blokiranje in spremembe smeri na ravninah Branitelj lahko na ravnini blokira (spremeni smer vožnje) samo enkrat. Nazaj na prvotno pozicijo se lahko vrne le na koncu ravnine, kjer se pripravi na vhod v ovinek po idealni liniji. Blokiranje je prepovedano, če ima nasprotnik overlap (že minimalni overlap zadostuje). V tem primeru morata oba voznika pustiti dovolj prostora nasprotniku - približno za širino in pol dirkalnika. 4.2.5 Prehitevanje izven dirkalne površine Prepovedano je prehitevanje z vožnjo izven dirkalnih površin. Če pride do takšnega prehitevanja, mora napadalec vrniti mesto branitelju pred koncem istega kroga. 4.3 Kontakt 4.3.1 Vračilo mesta, pridobljenega na nedovoljen način Kadarkoli voznik z neupoštevanjem teh pravil ali s posledico svoje napake pridobi prednost v obliki pridobljenega mesta (ne glede na to, če pride pri tem do kakšnega kontakta), mora vsa pridobljena mesta vrniti nasprotnikom. Če voznik pridobljenih mest ne vrne, sledi kazen s strani sodniške komisije. Kadar pride do incidenta s kontaktom, vračilo pridobljenega mesta mogoče ne bo dovolj, da se izognemo morebitni kazni s strani sodniške komisije, zagotavlja pa, da bo ta kazen milejša. 4.3.2 Odgovornost napadalca Voznik, ki vozi zadaj, mora vedno upoštevati zmožnosti in različne točke zaviranja branitelja. Na podlagi tega mora posvečati največjo stopnjo pozornosti ocenjevanju varnostne razdalje in predvidevanju nevarnih situacij, da se izogne morebitnemu kontaktu z nasprotniki. V vsakem primeru se mora izogniti kontaktu, če je to mogoče, četudi to zahteva vožnjo izven dirkalne površine. 4.3.3 Odgovornost branitelja Branitelj ne nosi posebne odgovornosti, razen tiste, ki je določena v členu 4.2.4 oz. kadar gre za neupravičeno zaviranje ali namerno spreminjanje smeri z namenom oškodovanja nasprotnika. 4.4 Incidenti 4.4.1 Ocena stanja vozila po nesreči Če je po nesreči vozilo poškodovano, mora voznik sam oceniti ali je vozilo možno zapeljati do boksov na popravilo (če to simulacija sploh omogoča). Med vožnjo mora paziti, da ne ovira ostalih voznikov in se jim pravočasno umika. Če se vozila ne bo dalo več popraviti do te mere, da voznik s svojo vožnjo ne ogroža drugih udeležencev, mora vozilo zapeljati z dirkaške površine in zapustiti dirko (ESC to pits). V tem primeru dirke ali kvalifikacij ne sme nadaljevati. 4.4.2 Ponovno vključevanje na stezo Če je po nesreči vozilo še vedno vozno in z nadaljevanjem dirke voznik ne bo ogrožal drugih voznikov, se mora na stezo vrniti na najbolj varen možen način. Najbolj optimalno je, da se voznik na stezo vključi tako, da ne zapelje na idealno linijo in da se že pred vključevanjem pelje vzporedno s stezo. Na ta način lahko v ogledalih vidi hitrejše voznike za njim in tako prepreči nastanek novih nesreč zaradi nepravilnega vključevanja. 4.6 Modre zastave Modre zastave se prikažejo voznikom, ki so jih dohitela hitrejša vozila in jih bodo prehitela za krog. Modre zastave opozarjajo, da mora počasnejši voznik hitrejšega voznika varno spustiti mimo. 4.6.1 Prehitevanje za krog - hitrejši voznik Hitrejši voznik, ki dohiti počasnejšega dirkača in ga bo prehitel za en krog, mora prehitevanje smatrati kot vsa druga normalna prehitevanja. Ne sme predvidevati, da mu bo počasnejši voznik ob prvi priložnosti in za vsako ceno prepustil mesto. Izvajanje prevelikega pritiska na počasnejšega voznika z vožnjo preblizu na nevarnejših delih steze je nezaželjeno. Prehitevanje je potrebno izvesti korektno. Pred prehitevanjem mora hitrejši voznik jasno nakazati kdaj bo prehitevanje izvedel ter na kateri strani steze. 4.6.2 Prehitevanje za krog - počasnejši voznik Voznik, ki ga bo za krog prehitel hitrejši nasprotnik, mora po svojih najboljših močeh zagotoviti hitro in varno prehitevanje - bodisi z umikanjem in/ali s predčasnim zaviranjem oz. popuščanjem plina. Mesto mora hitrejšemu vozniku prepustiti čim hitreje in ga pri tem čimmanj ovirati. Kljub temu naj mesto prepusti na varnem delu proge - najbolje na ravnini. 4.6.3 Bitke med vozniki v vodilnem krogu Kadar se dva voznika bojujeta v vodilnem krogu in dohitita voznika za en krog, je njegova dolžnost, da ju spusti čimprej mimo. Pri tem ne sme ovirati niti enega niti drugega voznika. 4.6.4 Pridobivanje zaostanka za krog Voznik, ki za krog zaostaja, lahko izgubljeni krog pridobi nazaj, če je hitrejši od voznikov, ki so ga pred tem prehiteli. Pri prehitevanju se mora držati vseh pravil iz členov pod razdelkom 4.2 tega pravilnika. Pri tem mora še posebej paziti in pod nobenim pogojem ne sme priti do kontakta s spredaj vozečim vozilom. 4.7 Kvalifikacije 4.7.1 Izvoz iz boksov Voznik, ki pelje iz boksov, ne sme na nikakršen način ovirati voznikov, ki so že na progi. Ne sme prečkati črte, ki označuje pas za izvoz iz boksov. 4.7.2 Ogrevalni krog (Out-lap) Prvi krog iz boksov se smatra kot ogrevalni krog. V tem krogu mora voznik vedno dati prednost tistim, ki so že v svojem hitrem krogu. Umakniti se je potrebno dovolj zgodaj, da s svojo prisotnostjo na progi ne motimo hitrega kroga nasprotnika. 4.7.3 Hitri krog (Flying lap) Vsak ima pravico dokončati svoj hitri krog, tudi če je za njim hitrejši voznik. Ni se potrebno umikati, branjenje pozicije z blokiranjem na ravnini pa je prepovedano. Če voznik stori večjo napako, mora naprej spustiti ostale voznike, ki so ga dohiteli in so v svojem hitrem krogu. 4.7.4 Ohlajevalni krog (In lap) Po zaključku svojih hitrih krogov morajo vsi vozniki dirkalnik pripeljati do boksov. V tem krogu mora voznik vedno dati prednost tistim, ki so že v svojem hitrem krogu. Umakniti se je potrebno dovolj zgodaj, da s svojo prisotnostjo na progi ne motimo hitrega kroga nasprotnika. Prepovedano se je vrniti v bokse brez dirkalnika (npr. ESC to pits preko menija). Če voznik uporabi to opcijo, ne sme nadaljevati z vožnjo v kvalifikacijah. 4.8 Pogovarjanje in Discord Obvezna je uporaba aplikacije Discord. Aplikacijo si namestite in se povežite na strežnik tudi, če nimate mikrofona. Tako boste lahko še vedno slišali dodatne informacije, ki jih med dirko lahko sporoča organizator. Med kvalifikacijami in dirko je govorjenje prepovedano. Vsa opravičila in podobno lahko počakajo na konec dirke. 4.9 Slaba povezava Dirkače, ki bodo zaradi slabe povezave na strežniku ogrožali ostale udeležence, bomo prosili, da uredijo povezavo pred začetkom dirke ali naj strežnik zapustijo. Dirkači s slabo povezavo bodo prejeli opozorilo preko aplikacije Discord. Če povezave ne bodo popravili ali ne bodo zapustili strežnika, jih bo administrator odstranil. Če bo potrebna odstranitev, sledijo tudi sankcije (prepoved udeležbe na naslednji dirki). 5 Kaznovanje incidentov Vozniki lahko prijavijo incident sodnikom isti ali naslednji dan po dirki. NE želimo prejemati užaljenih in razjarjenih komentarjev voznikov. Pregledali bomo samo primerno komentirane in argumentirane pritožbe. Nepravilne prijave bodo zavrnjene. Pred naslednjo dirko se bo sodniška ekipa odločila o vseh kaznih, za katere meni, da so potrebne. Če povzročitelj kazni ne bo upošteva, bo diskvalificiran iz dirke ali prvenstva. 5.1 Prijava incidenta Voznik, ki misli, da je bil oškodovan s strani drugega voznika, je dolžen opraviti prijavo sodnikom. Drži naj se naslednjih smernic: Situacija naj bo konkretna in je vplivala na končni rezultat Prijava incidenta mora vsebovati točne podatke časa incidenta (datum, kvalifikacije/dirka), čas dogodka na dirki (številka kroga, pozicija na progi v tistem krogu), podatek o udeleženih voznikih in kratek opis incidenta
 3. 2 points
  Lep pozdrav vsem, Na F1pro.si začenjamo novo mini sezono z F1 Mclaren 1998 mod katerega se dobi na Steam Workshop. Prijave so odprte od danes naprej, sezono pa bomo začeli v prihodnjih tednih, ko zberemo vsaj nekje 18 prijav. Dolžina dirk bo nekje 75% pravih dirk. Predlogi, pripombe, vprašanja zaželjena.
 4. 2 points
  2nd race of season is on the way. My hotlap on Imola gp. Enjoy!
 5. 1 point
  *Menjava prve dirke (Iz Donington GP na Croft) zaradi števila prostih mest na progi. Na dirko uvrščeni VSI prijavljeni v prvenstvo, tudi rezerve. Potek dirkaškega vikenda:21:00 Kvalifikacije21:15 Dirka 1 (razvrstitev glede na rezultate v kvalifikacijah)21:45 Dirka 2 (razvrstitev glede na rezultate v dirki 1, obratni vrstni red za prvih 10 voznikov) Server ONLINE (časi : http://sloracing.ddns.net:50041/lapstat) IME: slo-racing.com TOCA BTCC PASS: sloracing Dirkalniki: Prenos Steze: Prenos Skinpack v2: Prenos Odsotnost sporočili: 1. Tomaž Eržen 2. Matjaz Murn 3. Saso Prosen?
 6. 1 point
  A @gregor vodicar je še živ? Lepo, da tole organizirate. Keep us posted.
 7. 1 point
  Super da bomo spet nekaj med domačimi vozil :) Sicer mi je osebno precej bolj všeč, če je servis cona na vsaj 3 ali več stagov, kjer pride tudi obraba gum v poštev, kar precej popestri zadevo... "Wrc gamers club" ima kul evente...osebni me je najbolj všeč trenutni "endurance championship R2" kjer ni servis con...na začetku naštimaš vse in gasa...glih sem končal Finsko kjer je blo 6 dolgih + 6 kratkih stagov...super filing, ker je treba bit previden celo dirko...če komu paše tak stil se lahko vpiše https://dirtrally2.com/clubs/club/224131
 8. 1 point
  Argentina - Up to 2000ccm (4WD) (9.12.-15.12.) Itinerar: Servis 1 HP1: El Rodeo (2.8km) HP2: Camino a La Puerta (8.3) Servis 2 HP3: Miraflores (3.4km) HP4: Valle De Los Puentes a la inversa (8km) Servis 3 HP5: El Rodeo (2.8km) HP6: Camino a La Puerta (8.3) Servis 4 HP7: Miraflores (3.4km) HP8: Valle De Los Puentes a la inversa (8km) Skupna dolžina rallyja: 45km
 9. 1 point
  prvenstva nebo hmali, bojo pa fun eventi zaceli v decembru
 10. 1 point
  Mnja, Twingo je OK. Voziš ga že od začetka sam, ima ročni menjalnik, zadnji pogon, malo kil in malo konjev. Še vedno ga moraš naštudirat, da ga pelješ hitro, ampak večino Grobnika ga odpelješ v 3 prestavi in večino ovinkov gas do podna. Prvi hiter krog, ki sem ga odpeljal je bil 2:20, najhitrejši pa 2:07 (moker asfalt). Veliko hitreje ga verjetno ne bi peljal, tudi če bi vzel še 20 minut. Clio je pa druga pesem. Če lahko za Twingota rečeš, da je osebni avto s kletko in glasnim izpuhom, je Clio že pravi dirkalnik. Paddle shifterji, 200 konjev in nenormalen torque steering. Peljal sem ga 20 min in je žal premalo, da bi se ga res dobro navadil, da bi lahko rekel, da sem pa odpeljal najbolje kar znam. Ne vem kakšen je bil moj najhitrejši krog, zadnjega sem odpeljal 1:47 in je bilo v teh razmerah pomoje še kakšnih 5 sekund rezerve. Ostalih krogov ne vem, ker sem imel z avtom preveč dela, da bi gledal na števec kakšni so časi. Najprej je težava vse braking pointe na novo poiskat (ki sem jih prej s Twingotom iskal 2x po 20 minut), potem se moraš navadit, da ima to gripa za izvoz in da lahko veliko hitreje pelješ, kot bi si mislil in veliko hitreje držiš poln gas kot ti je sprva logično in normalno. Potem je pa tu vožnja po ravnini - volana ne moreš spustit, ker boš isti trenutek v travi/pesku/steni. Stalno je potrebno delat korekcije. Enako je na zaviranju, avto je živčen kot heroinski odvisnik po enmu tednu brez fiksa. S tem, da je za stranke avto nastavljen konzervativno. Tisti malo boljši vozniki imajo zadaj toliko camberja, da se pelje samo po notranjem robu gume, zato da avto lažje mečejo v ovinek, ker je drugače preveč understeera. V Cliotu sem bil v 20 minutah popolnoma premočen in izmučen. Preveč sem bil živčen in sem se preveč trdno oklepal volana, posledično me je na koncu že presneto bolela rama. Ko so me pripenjal s 5 točkovnim varnostnim pasom, sem bil preveč sključen in potem sem moral v tej poziciji sedet dobrih 20 minut - hrbet mi ni bil hvaležen in se še danes pritožuje. Izkušnja je enkratna. Šef Miro je malo ... svojevrsten ... a ko se začneš pogovarjat o dirkalnikih in vožnji, ti pokaže čisto drug obraz. Ostali iz ekipe tudi zelo prijazni, Jaka pa s svojimi nasveti zelo pomaga pri tem, da lahko kolikor toliko normalno krotiš Cliota. Če bi finance dopuščale, bi to počel vsak vikend. P.S.: FFB v Twingotu in Cliotu je še leta zadaj za našimi volani. Pri nas na volanu dobiš veliko več informacij, kot jih dobiš v pravem dirkalniku, tako da bojo moral še veliko naredit, da se bojo približali našim mašinerijam - da ne govorim o kakšnem DirectDrive volanu. [upam, da razumete, kam pes taco moli pri tem komentarju]
 11. 1 point
  Mal smo dirkal Tole sta Twingo in Clio@Grobnik
×
×
 • Create New...