Jump to content
 • To so standardna pravila za prvenstva, ki jih organizira portal slo-racing.com. So osnova, na podlagi katere bo potekalo prvenstvo slo-racing.com. Vsi sodelujoči morajo poznati in spoštovati vsebino pravil, obvezno jih morajo prebrati pred prijavo v prvenstvo.

  Opomba

  Organizator prvenstva si pridržuje pravico do sprememb pravilnika med potekom prvenstva. Morebitne spremembe bodo vedno v korist večine udeležencev prvenstva.

  Slovarček

  • overlap: razdalja prekrivanja dirkalnikov pri vzporedni vožnji
  • napad: poskus prehitevanja spredaj vozečega vozila
  • napadalec: voznik, ki napada
  • branilec: voznik, ki vozi pred napadalcem in običajno brani pozicijo pred njim
  • kontakt: dotik dveh ali več dirkalnikov
  • točka zaviranja: točka, na kateri voznik prične zavirati z namenom, da dirkalnik pravočasno upočasni in zavoj spelje po idealni liniji
  • vhod v ovinek: se prične s točko zaviranja in nadaljuje s točko, na kateri spremenimo smer vožnje z namenom, da zavijemo po idealni liniji v zavoj in traja vse do apexa
  • apex: točka v zavoju (običajno na skrajnem notranjem delu zavoja), kjer je hitrost dirkalnika najmanjša. Pred to točko dirkalnik hitrost zmanjšuje, za to točko pa dirkalnik hitrost povečuje.
  • izhod iz ovinka: izhod iz ovinka se prične na apexu, kjer dirkalnik začne s pospeševanjem, in se konča na skrajni zunanji strani zavoja, kjer dirkalnik že polno pospešuje in ima volan poravnan naravnost.
  • dirkalna površina: površina na dirkališču, ki je znotraj belih črt, ki označujejo dirkalno površino. Robniki, zelene umetne površine in betonske izletne cone se ne štejejo kot dirkalna površina.

   

  1 Spoštovanje pravil in osnovni bonton

  Nešportnega vedenja, osebnih zamer in obračunavanja na in izven dirkališča ne bomo tolerirali. Smo skupnost, kjer je upoštevanje pravil in medsebojno spoštovanje pomembno. Želimo, da tako tudi ostane.

  2 Osnovna načela

  Dirkanje v online dirkaških simulacijah je hobi, ki je v največji meri namenjen za našo skupno zabavo. Da lahko vsi enakovredno uživamo, moramo biti spoštljivi na dirkališču, upoštevati pravila in ne smemo presegati naših lastnih zmožnosti. Ne glede na to, kako hitri smo v kvalifikacijah, je dirka popolnoma druga zgodba. Tukaj je tukaj poleg surove hitrosti pomembno, da imamo nad svojim vozilom popoln nadzor, se zavedamo svoje bližnje in širše okolice, se zavedamo svojih napak ter hitro in pravilno odreagiramo, ko do njih pride.

  Četudi smo od svojega nasprotnika hitrejši za nekaj desetink na krog, nam to še ne daje pravice, da brezglavo poskušamo prehitevati v vsakem ovinku. Na vsako prehitevanje se je potrebno pripraviti, predvideti šibke točke nasprotnika in jih izkoristiti sebi v prid. Vožnja preblizu nasprotnika lahko hitro prinese katastrofalne posledice, saj lahko usodni trk povzroči že manjši lag, voznik pred vami ima lahko druge točke zaviranja in pristop k idealni liniji skozi ovinek. 

  Enako velja tudi za počasnejše voznike. Hitrejše voznike je potrebno spoštovati, saj se boste z njimi težko kosali, kar pa še ne pomeni, da je vsakega potrebno spustiti mimo ob prvi priložnosti. Branjenje svoje pozicije je popolnoma sprejemljivo. Zavedati se moramo svojih zmožnosti in temu prilagoditi svoj način vožnje.

  3 Prijava v prvenstvo

  Pri prijavi v prvenstvo se bo upošteval status uporabnika na forumu ter njegova udeležba in sodelovanje v preteklih prvenstvih. Način prijave se lahko razlikuje v vsakem prvenstvu, saj je odvisen od načina organizacije ter simulacije, ki se uporablja za prvenstvo. Točna navodila glede možnosti prijav bodo na voljo v temi s splošnimi informacijami o prvenstvu.

  3.1 Udeležba na dirkah v prvenstvu

  Vsak voznik, ki se prijavi v prvenstvo, ima dolžnost, da se udeleži čimveč dirk v prvenstvu. Voznike naprošamo, da že pred prijavo pregledajo koledar dirk in se v prvenstvo ne prijavljajo, če se večine dirk ne bodo mogli udeležiti. Zaradi tehničnih omejitev nekaterih simulacij je število udeležencev na dirki omejeno. Če je prijav več, kot je omejitev simulacije, je potrebna organizacija dodatnih kvalifikacij. Z njimi se določi kdo se bo dirke lahko udeležil in kdo ne. Če je veliko fiktivnih prijav, ima organizator s tem samo nepotrebno delo, vsi udeleženci v prvenstvu pa izgubljajo čas, ker se morajo teh kvalifikacij udeležiti.

  3.2 Odjava z dirke

  Vsak voznik lahko v doglednem času pred dirko opraviči svojo odsotnost in svoje mesto prepusti drugemu dirkaču. V vsakem prvenstvu ima na voljo dve odsotnosti, ki ju napove vnaprej. Če manjka trikrat, ga organizator brezpogojno izključi iz prvenstva.  Vozniki se morajo od dirke odjaviti najkasneje 48 ur pred pričetkom dirkaškega vikenda (npr.: če se dirkaški vikend začne s treningom v nedeljo ob 18. uri, se je potrebno odjaviti najkasneje v petek pred 18. uro). Odjaviti se morajo v temi dirke.

  Vsi se zavedamo, da včasih pride do nepredvidenih dogodkov in svoje odsotnosti ne moremo pravočasno napovedati, zato dopuščamo možnost ene nenapovedane odsotnosti. Če voznik nenapovedano manjka dvakrat, ga organizator brezpogojno izključi iz prvenstva.

  4 Obnašanje na dirkah, glasovnih kanalih in forumu

  Vsi vozniki se morajo na dirki obnašati primerno. Vsak kontakt z vozilom drugega dirkača je izredno nezaželen in ga je potrebno preprečiti po naših najboljših močeh. Potrebno je spremljati dogajanje pred, ob in za našim dirkalnikom. 

  Med pomembnejšimi deli dirkaškega vikenda (kvalifikacije, dirka) drugih udeležencev ne motimo s sporočili v skupnem klepetu ali z glasovno komunikacijo (in-game voice chat, TeamSpeak,...), uporabljamo jih samo za najnujnejše zadeve (npr. opozorilo, da odhajamo v bokse ali opozorilo o tem, da je prišlo do večje nesreče). Klepetanje je zelo nezaželeno, saj s tem motimo koncentracijo ostalih voznikov. Preklinjanje, posmehovanje drugim voznikom in ostalo neprimerno obnašanje ne sodi v to skupnost in bo kaznovano.

  4.1 Identiteta voznikov

  Želimo, da se vsi vozniki predstavljajo s svojim pravim imenom in priimkom. Izkušnje so pokazale, da se osebe obnašajo veliko bolj spoštljivo, ko je njihova identiteta znana in se ne skrivajo za namišljenim imenom. Na neprvenstvenih dirkah je uporaba pravega imena in priimka opcijska, na vseh prvenstvih in dirkah pa je uporaba pravega imena in priimka obvezna.

  V nastavitvah simulacije in programih za glasovno komunikacijo (TeamSpeak) si je potrebno nastaviti pravo ime in priimek. Nastaviti je potrebno imena in priimke brez šumnikov.

  Primer: ne Murn Matjaž, ne MURN Matjaž, ne Matjaž MURN, ne M Murn... temveč Matjaz Murn

  4.2 Prehitevanje

  Koncept prednosti na progi je osnova vseh manevrov prehitevanja, vendar te pravice nimamo v vsakem trenutku na celotnem dirkališču, ampak samo na določenem delu proge, kjer se naš dirkalnik nahaja in ko je zadovoljeno določenim pogojem.

  4.2.1 Prednost v zavoju

  Da pridobimo prednost v zavoju, moramo biti na vhodu v ovinek vzporedno z vozilom, ki ga želimo prehiteti. Naš dirkalnik mora biti na točki zaviranja s sprednjim kolesom najmanj vzporedno s sprednjimi vrati nasprotnika. Če temu pogoju ni zadoščeno, se manever smatra kot prisiljen in prednosti v zavoju nimamo, saj s tem ogrožamo svojo varnost, varnost nasprotnika ter vseh ostalih udeležencev na dirki.

  Če nimamo nobenega dirkalnika vzporedno z nami, imamo vso pravico, da peljemo skozi ovinek po idealni liniji. Napadalec ima dolžnost, da oceni varno razdaljo, na kateri mora voziti, da se izogni kontaktu.

  4.2.2 Vzporedna vožnja

  Če oba voznika vozita vzporedno, imata oba prednost v zavoju, vendar vsak na svojem delu cestišča. Voznik, ki vozi na notranji strani, se mora držati notranje strani ovinka in na vhodu ter izhodu ovinka pustiti najmanj za eno širino dirkalnika prostora. Voznik, ki vozi na zunanji strani pa mora skozi ovinek peljati tako, da na notranji strani ovinka pusti prostor za eno širino dirkalnika. Pri tem morata oba paziti, da ne pride do kontakta.

  4.2.3 Prehitevanja zaradi napake nasprotnika

  Ko spredaj vozeči voznik naredi dovolj očitno napako, zaradi katere ga je mogoče prehiteti, ga lahko napadalec vseeno napade in poskuša prehiteti, četudi ob vhodu v ovinek ni imel overlapa. Npr.: Če branitelj zgreši točko zaviranja oz. mu pri zaviranju blokirajo kolesa, zaradi tega zgreši apex in gre bolj na široko v ovinek, ima napadalec vso pravico, da poskusi izvesti manever prehitevanja.

  Kljub temu mora biti napadalec maksimalno pozoren in se izogniti kontaktu z braniteljem, če je to le mogoče. Po drugi strani pa branitelj, ki je storil napako, ne sme spremeniti smeri vožnje na idealno linijo, kjer je že napadalec in s tem povzročiti kontakta.

  Manjše napake branitelja včasih niso dovolj, da opravičijo napad. Vedno dobro ocenite, če imate dovolj prostora, da izvedete napad.

  4.2.4 Blokiranje in spremembe smeri na ravninah

  Branitelj lahko na ravnini blokira (spremeni smer vožnje) samo enkrat. Nazaj na prvotno pozicijo se lahko vrne le na koncu ravnine, kjer se pripravi na vhod v ovinek po idealni liniji. Blokiranje je prepovedano, če ima nasprotnik overlap (že minimalni overlap zadostuje). V tem primeru morata oba voznika pustiti dovolj prostora nasprotniku - približno za širino in pol dirkalnika.

  4.2.5 Prehitevanje izven dirkalne površine

  Prepovedano je prehitevanje z vožnjo izven dirkalnih površin. Če pride do takšnega prehitevanja, mora napadalec vrniti mesto branitelju pred koncem istega kroga.

  4.3 Kontakt

  4.3.1 Vračilo mesta, pridobljenega na nedovoljen način

  Kadarkoli voznik z neupoštevanjem teh pravil ali s posledico svoje napake pridobi prednost v obliki pridobljenega mesta (ne glede na to, če pride pri tem do kakšnega kontakta), mora vsa pridobljena mesta vrniti nasprotnikom.

  Če voznik pridobljenih mest ne vrne, sledi kazen s strani sodniške komisije. Kadar pride do incidenta s kontaktom, vračilo pridobljenega mesta mogoče ne bo dovolj, da se izognemo morebitni kazni s strani sodniške komisije, zagotavlja pa, da bo ta kazen milejša.

  4.3.2 Odgovornost napadalca

  Voznik, ki vozi zadaj, mora vedno upoštevati zmožnosti in različne točke zaviranja branitelja. Na podlagi tega mora posvečati največjo stopnjo pozornosti ocenjevanju varnostne razdalje in predvidevanju nevarnih situacij, da se izogne morebitnemu kontaktu z nasprotniki. V vsakem primeru se mora izogniti kontaktu, če je to mogoče, četudi to zahteva vožnjo izven dirkalne površine.

  4.3.3 Odgovornost branitelja

  Branitelj ne nosi posebne odgovornosti, razen tiste, ki je določena v členu 4.2.4 oz. kadar gre za neupravičeno zaviranje ali namerno spreminjanje smeri z namenom oškodovanja nasprotnika.

  4.4 Incidenti

  4.4.1 Ocena stanja vozila po nesreči

  Če je po nesreči vozilo poškodovano, mora voznik sam oceniti ali je vozilo možno zapeljati do boksov na popravilo (če to simulacija sploh omogoča). Med vožnjo mora paziti, da ne ovira ostalih voznikov in se jim pravočasno umika.

  Če se vozila ne bo dalo več popraviti do te mere, da voznik s svojo vožnjo ne ogroža drugih udeležencev, mora vozilo zapeljati z dirkaške površine in zapustiti dirko (ESC to pits). V tem primeru dirke ali kvalifikacij ne sme nadaljevati.

  4.4.2 Ponovno vključevanje na stezo

  Če je po nesreči vozilo še vedno vozno in z nadaljevanjem dirke voznik ne bo ogrožal drugih voznikov, se mora na stezo vrniti na najbolj varen možen način. 

  Najbolj optimalno je, da se voznik na stezo vključi tako, da ne zapelje na idealno linijo in da se že pred vključevanjem pelje vzporedno s stezo. Na ta način lahko v ogledalih vidi hitrejše voznike za njim in tako prepreči nastanek novih nesreč zaradi nepravilnega vključevanja.

  4.5 Boksi

  4.5.1 Prednost

  Pri vključevanju iz boksov nazaj na stezo imajo prednost dirkalniki, ki so že na progi. Dirkalniki, ki so na stezi, ne smejo zapeljati na del proge označen za izhod iz boksov, kadar na tem delu steze vozi kakšen drug dirkalnik, ki prihaja iz boksov.

  4.5.2 Vhod in izhod iz boksov

  Dirkalnik mora pri vhodu in izhodu iz boksov biti znotraj belih črt, ki označujejo vhod in izhod. To je potrebno upoštevati med kvalifikacijami in med dirko. Pri vožnji skozi bokse je potrebno upoštevati omejitve hitrosti.

  4.5.3 Prednost v boksih

  Dirkalniki, ki se peljejo skozi bokse imajo prednost pred tistimi, ki stojijo v boksih. Slednji morajo počakati, da se mimovozeči dirkalnik odpelje mimo, preden lahko nadaljujejo z vožnjo skozi bokse.

  4.6 Modre zastave

  Modre zastave se prikažejo voznikom, ki so jih dohitela hitrejša vozila in jih bodo prehitela za krog. Modre zastave opozarjajo, da mora počasnejši voznik hitrejšega voznika varno spustiti mimo.

  4.6.1 Prehitevanje za krog - hitrejši voznik

  Hitrejši voznik, ki dohiti počasnejšega dirkača in ga bo prehitel za en krog, mora prehitevanje smatrati kot vsa druga normalna prehitevanja. Ne sme predvidevati, da mu bo počasnejši voznik ob prvi priložnosti in za vsako ceno prepustil mesto. Izvajanje prevelikega pritiska na počasnejšega voznika z vožnjo preblizu na nevarnejših delih steze je nezaželjeno. Prehitevanje je potrebno izvesti korektno. Pred prehitevanjem mora hitrejši voznik jasno nakazati kdaj bo prehitevanje izvedel ter na kateri strani steze.

  4.6.2 Prehitevanje za krog - počasnejši voznik

  Voznik, ki ga bo za krog prehitel hitrejši nasprotnik, mora po svojih najboljših močeh zagotoviti hitro in varno prehitevanje - bodisi z umikanjem in/ali s predčasnim zaviranjem oz. popuščanjem plina. Mesto mora hitrejšemu vozniku prepustiti čim hitreje in ga pri tem čimmanj ovirati. Kljub temu naj mesto prepusti na varnem delu proge - najbolje na ravnini.

  4.6.3 Bitke med vozniki v vodilnem krogu

  Kadar se dva voznika bojujeta v vodilnem krogu in dohitita voznika za en krog, je njegova dolžnost, da ju spusti čimprej mimo. Pri tem ne sme ovirati niti enega niti drugega voznika.

  4.6.4 Pridobivanje zaostanka za krog

  Voznik, ki za krog zaostaja, lahko izgubljeni krog pridobi nazaj, če je hitrejši od voznikov, ki so ga pred tem prehiteli. Pri prehitevanju se mora držati vseh pravil iz členov pod razdelkom 4.2 tega pravilnika. Pri tem mora še posebej paziti in pod nobenim pogojem ne sme priti do kontakta s spredaj vozečim vozilom. 

  4.7 Kvalifikacije

  4.7.1 Izvoz iz boksov

  Voznik, ki pelje iz boksov, ne sme na nikakršen način ovirati voznikov, ki so že na progi. Ne sme prečkati črte, ki označuje pas za izvoz iz boksov.

  4.7.2 Ogrevalni krog (Out-lap)

  Prvi krog iz boksov se smatra kot ogrevalni krog. V tem krogu mora voznik vedno dati prednost tistim, ki so že v svojem hitrem krogu. Umakniti se je potrebno dovolj zgodaj, da s svojo prisotnostjo na progi ne motimo hitrega kroga nasprotnika.

  4.7.3 Hitri krog (Flying lap)

  Vsak ima pravico dokončati svoj hitri krog, tudi če je za njim hitrejši voznik. Ni se potrebno umikati, branjenje pozicije z blokiranjem na ravnini pa je prepovedano. Če voznik stori večjo napako, mora naprej spustiti ostale voznike, ki so ga dohiteli in so v svojem hitrem krogu.

  4.7.4 Ohlajevalni krog (In lap)

  Po zaključku svojih hitrih krogov morajo vsi vozniki dirkalnik pripeljati do boksov. V tem krogu mora voznik vedno dati prednost tistim, ki so že v svojem hitrem krogu. Umakniti se je potrebno dovolj zgodaj, da s svojo prisotnostjo na progi ne motimo hitrega kroga nasprotnika. Prepovedano se je vrniti v bokse brez dirkalnika (npr. ESC to pits preko menija). Če voznik uporabi to opcijo, ne sme nadaljevati z vožnjo v kvalifikacijah.

  4.7.5 Poškodovan dirkalnik v kvalifikacijah

  Če voznik svoj dirkalnik poškoduje, ga lahko poskusi pripeljati nazaj do boksov. Veljajo ista pravila kot v odseku 4.4 tega pravilnika. Če se vrne v bokse brez dirkalnika (ESC to pits), ne sme nadaljevati z vožnjo v kvalifikacijah.

  4.7.6 Luči v kvalifikacijah

  V kvalifikacijah je dovoljeno vključiti luči, vendar samo pod pogojem, da smo v svojem hitrem krogu. Prepovedano je utripanje z lučmi. V Outlapu in Inlapu morajo biti luči ugasnjene.

   
  4.8 Pogovarjanje in Discord

  Obvezna je uporaba aplikacije Discord. Aplikacijo si namestite in se povežite na strežnik tudi, če nimate mikrofona. Tako boste lahko še vedno slišali dodatne informacije, ki jih med dirko lahko sporoča organizator.

  Med kvalifikacijami in dirko je govorjenje prepovedano. Vsa opravičila in podobno lahko počakajo na konec dirke.

  4.9 Slaba povezava

  Dirkače, ki bodo zaradi slabe povezave na strežniku ogrožali ostale udeležence, bomo prosili, da uredijo povezavo pred začetkom dirke ali naj strežnik zapustijo. Dirkači s slabo povezavo bodo prejeli opozorilo preko aplikacije TeamSpeak. Če povezave ne bodo popravili ali ne bodo zapustili strežnika, jih bo administrator odstranil. Če bo potrebna odstranitev, sledijo tudi sankcije (prepoved udeležbe na naslednji dirki). 

  5 Kaznovanje incidentov

  Vozniki lahko prijavijo incident sodnikom isti ali naslednji dan po dirki. NE želimo prejemati užaljenih in razjarjenih komentarjev voznikov. Pregledali bomo samo primerno komentirane in argumentirane pritožbe. Nepravilne prijave bodo zavrnjene.

  Pred naslednjo dirko se bo sodniška ekipa odločila o vseh kaznih, za katere meni, da so potrebne. Če povzročitelj kazni ne bo upošteva, bo diskvalificiran iz dirke ali prvenstva.

  5.1 Prijava incidenta

  Voznik, ki misli, da je bil oškodovan s strani drugega voznika, je dolžen opraviti prijavo sodnikom. Drži naj se naslednjih smernic:

  • Situacija naj bo konkretna in je vplivala na končni rezultat
  • Prijava incidenta mora vsebovati točne podatke časa incidenta (datum, kvalifikacije/dirka), čas dogodka na dirki (številka kroga, pozicija na progi v tistem krogu), podatek o udeleženih voznikih in kratek opis incidenta

  Primer:

  Citat

  4.1.2015 - Monza

  R1

  L7, ovinek Variante del Rettifilio (prva šikana po štartno/ciljni ravnini)

  • Voznik dirkalnika #22 (Janez Novak) je zamudil na zaviranju in se zaletel v moj dirkalnik

  L12, ovinek Parabollica (pred startno/ciljno ravnino)

  • Voznik dirkalnika #15 (Peter Klepec) je s svojim prednjim delom zadel v moj zadnji del. Posledično me je zavrtelo, izgubil sem 5 mest

  R2

  L1, prva šikana po štartno ciljni ravnini

  • voznik dirkalnika #1 (Matjaž Kralj) me je izrinil na travo
   

  Komisija bo sporen dogodek pregledala in primerno kaznovala kršitelje. POZOR! Preden prijavite sporno situacijo, se popolnoma prepričajte ali je resnično sporna!

  Prijave lahko pošljete do 24:00 naslednji dan po dirki. V kolikor se tega ne boste držali, prijava ni veljavna in se je ne obravnava. Prijavo pošljete na prijava@slo-racing.com

  5.2 Možne sankcije voznikov

  • Uradno opozorilo - po treh opozorilih voznik naslednjo dirko začne z zadnjega startnega mesta.
  • Odvzem točk - odvzem točk na dirki, kjer se je zgodil omenjen dogodek
  • Časovna kazen - Enakovredna vožnji skozi bokse/stop&go/10s postanek: +20 sekund/ +25 sekund/ +35 sekund
  • Dodaten balast - balast se sešteva in upošteva na naslednji dirki skozi celotni dirkaški vikend
  • Diskvalifikacija na dirki - diskvalifikacija na dirki, kjer se je zgodil omenjen dogodek
  • Prepoved udeležbe na naslednji dirki
  • Izključitev iz prvenstva

  6 Statusi uporabnikov in prijavnina

  6.1 Statusi uporabnikov

  Nekatera prvenstva imajo omejeno število prijav. V tem primeru imajo prednost pri prijavi uporabniki z določenim statusom. Prioriteta pri prijavi je sledeča (najvišja prioriteta na vrhu)

  1. Moderator
  2. Organizator
  3. Novinar
  4. VIP
  5. Donator
  6. Uporabnik

  Več o statusih uporabnikov si lahko preberete tukaj.

  6.2 Status donatorja

  Za prijavo v manjša prvenstva ni potrebno imeti posebnega statusa, prijava v večja prvenstva pa navadno zahteva status Donatorja. Status mora biti veljaven do konca prvenstva. Kako pridobite status Donatorja, si lahko preberete tukaj.

  6.3 Prijavnina

  Ob prijavi v nekatera večja prvenstva je potrebno poravnati tudi prijavnino. Prijavnina je v obliki kavcije, ki se uporabnikom ob koncu prvenstva vrne, če so izpolnjeni določeni pogoji, ki so opredeljeni v pravilniku prvenstva. Če pogoji niso izpolnjeni ali pa če je voznik iz prvenstva izključen (npr. neupoštevanje pravil), se prijavnina ne vrne.

  Prijavnino lahko poravnate preko TRR ali z gotovino (za več info pišite ZS).

  7 Nagrade

  Za nekatera prvenstva organizator skupaj s svojimi in sponzorskimi sredstvi pripravi tudi nagradni sklad. Udeleženci so upravičeni do nagrad samo v primeru, da zaključijo več kot 70% dirk v prvenstvu. 

  8 Sprememba pravilnika

  Organizator ima vedno zadnjo besedo in si pridržuje pravico do sprememb pravil.

 • comment_new.png Playgame

  logoplaygame.png

  Spletna trgovina Playgame.si vam ponuja ugodne cene iger za vse sisteme, dodatno opremo za vse igralne konzole (PS3, XBOX360, Nintendo WII, Sony PSP) ter prodajo novih in rabljenih igralnih konzol. Prav tako nudijo servis, odkup ter menjavo igralnih konzol. Novost pa so Fanatec volani ter priznani sedeži proizvajalca Playseats. Podjetje Playgame je glavni tehnični pokrovitelj SloRacing portala. Več informacij na Playgame.si

×
×
 • Create New...