Jump to content
Sign in to follow this  
PEK

1. Croft* 8.12.2019

Recommended Posts

*Menjava prve dirke (Iz Donington GP na Croft) zaradi števila prostih mest na progi. Na dirko uvrščeni VSI prijavljeni v prvenstvo, tudi rezerve.


Potek dirkaškega vikenda:


21:00 Kvalifikacije
21:15 Dirka 1 (razvrstitev glede na rezultate v kvalifikacijah)
21:45 Dirka 2 (razvrstitev glede na rezultate v dirki 1, obratni vrstni red za prvih 10 voznikov)

Server 
ONLINE (časi : http://sloracing.ddns.net:50041/lapstat)
IME: slo-racing.com TOCA BTCC
PASS: sloracing


Dirkalniki: Prenos
Steze: Prenos
Skinpack v2: Prenos

Odsotnost sporočili:
1. Tomaž Eržen
2. Matjaz Murn
3. Saso Prosen?

19975.png

Edited by PEK
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ker je v prvenstvo prijavljenih kar nekaj novih voznikov, ne bo škodilo da si še enkrat (tudi tisti z več kilometrine) preberemo osnovna pravila dirkanja na portalu sloracing.com 

4 Obnašanje na dirkah, glasovnih kanalih in forumu

Vsi vozniki se morajo na dirki obnašati primerno. Vsak kontakt z vozilom drugega dirkača je izredno nezaželen in ga je potrebno preprečiti po naših najboljših močeh. Potrebno je spremljati dogajanje pred, ob in za našim dirkalnikom. 

Med pomembnejšimi deli dirkaškega vikenda (kvalifikacije, dirka) drugih udeležencev ne motimo s sporočili v skupnem klepetu ali z glasovno komunikacijo (in-game voice chat, Discord,...), uporabljamo jih samo za najnujnejše zadeve (npr. opozorilo, da odhajamo v bokse ali opozorilo o tem, da je prišlo do večje nesreče). Klepetanje je zelo nezaželeno, saj s tem motimo koncentracijo ostalih voznikov. Preklinjanje, posmehovanje drugim voznikom in ostalo neprimerno obnašanje ne sodi v to skupnost in bo kaznovano.

4.1 Identiteta voznikov

Želimo, da se vsi vozniki predstavljajo s svojim pravim imenom in priimkom. Izkušnje so pokazale, da se osebe obnašajo veliko bolj spoštljivo, ko je njihova identiteta znana in se ne skrivajo za namišljenim imenom. Na neprvenstvenih dirkah je uporaba pravega imena in priimka opcijska, na vseh prvenstvih in dirkah pa je uporaba pravega imena in priimka obvezna.

V nastavitvah simulacije in programih za glasovno komunikacijo si je potrebno nastaviti pravo ime in priimek. Nastaviti je potrebno imena in priimke brez šumnikov.

Primer: ne Murn Matjaž, ne MURN Matjaž, ne Matjaž MURN, ne M Murn... temveč Matjaz Murn

4.2 Prehitevanje

Koncept prednosti na progi je osnova vseh manevrov prehitevanja, vendar te pravice nimamo v vsakem trenutku na celotnem dirkališču, ampak samo na določenem delu proge, kjer se naš dirkalnik nahaja in ko je zadovoljeno določenim pogojem.

4.2.1 Prednost v zavoju

Da pridobimo prednost v zavoju, moramo biti na vhodu v ovinek vzporedno z vozilom, ki ga želimo prehiteti. Naš dirkalnik mora biti na točki zaviranja s sprednjim kolesom najmanj vzporedno s sprednjimi vrati nasprotnika. Če temu pogoju ni zadoščeno, se manever smatra kot prisiljen in prednosti v zavoju nimamo, saj s tem ogrožamo svojo varnost, varnost nasprotnika ter vseh ostalih udeležencev na dirki.

Če nimamo nobenega dirkalnika vzporedno z nami, imamo vso pravico, da peljemo skozi ovinek po idealni liniji. Napadalec ima dolžnost, da oceni varno razdaljo, na kateri mora voziti, da se izogni kontaktu.

4.2.2 Vzporedna vožnja

Če oba voznika vozita vzporedno, imata oba prednost v zavoju, vendar vsak na svojem delu cestišča. Voznik, ki vozi na notranji strani, se mora držati notranje strani ovinka in na vhodu ter izhodu ovinka pustiti najmanj za eno širino dirkalnika prostora. Voznik, ki vozi na zunanji strani pa mora skozi ovinek peljati tako, da na notranji strani ovinka pusti prostor za eno širino dirkalnika. Pri tem morata oba paziti, da ne pride do kontakta.

4.2.3 Prehitevanja zaradi napake nasprotnika

Ko spredaj vozeči voznik naredi dovolj očitno napako, zaradi katere ga je mogoče prehiteti, ga lahko napadalec vseeno napade in poskuša prehiteti, četudi ob vhodu v ovinek ni imel overlapa. Npr.: Če branitelj zgreši točko zaviranja oz. mu pri zaviranju blokirajo kolesa, zaradi tega zgreši apex in gre bolj na široko v ovinek, ima napadalec vso pravico, da poskusi izvesti manever prehitevanja.

Kljub temu mora biti napadalec maksimalno pozoren in se izogniti kontaktu z braniteljem, če je to le mogoče. Po drugi strani pa branitelj, ki je storil napako, ne sme spremeniti smeri vožnje na idealno linijo, kjer je že napadalec in s tem povzročiti kontakta.

Manjše napake branitelja včasih niso dovolj, da opravičijo napad. Vedno dobro ocenite, če imate dovolj prostora, da izvedete napad.

4.2.4 Blokiranje in spremembe smeri na ravninah

Branitelj lahko na ravnini blokira (spremeni smer vožnje) samo enkrat. Nazaj na prvotno pozicijo se lahko vrne le na koncu ravnine, kjer se pripravi na vhod v ovinek po idealni liniji. Blokiranje je prepovedano, če ima nasprotnik overlap (že minimalni overlap zadostuje). V tem primeru morata oba voznika pustiti dovolj prostora nasprotniku - približno za širino in pol dirkalnika.

4.2.5 Prehitevanje izven dirkalne površine

Prepovedano je prehitevanje z vožnjo izven dirkalnih površin. Če pride do takšnega prehitevanja, mora napadalec vrniti mesto branitelju pred koncem istega kroga.

4.3 Kontakt

4.3.1 Vračilo mesta, pridobljenega na nedovoljen način

Kadarkoli voznik z neupoštevanjem teh pravil ali s posledico svoje napake pridobi prednost v obliki pridobljenega mesta (ne glede na to, če pride pri tem do kakšnega kontakta), mora vsa pridobljena mesta vrniti nasprotnikom.

Če voznik pridobljenih mest ne vrne, sledi kazen s strani sodniške komisije. Kadar pride do incidenta s kontaktom, vračilo pridobljenega mesta mogoče ne bo dovolj, da se izognemo morebitni kazni s strani sodniške komisije, zagotavlja pa, da bo ta kazen milejša.

4.3.2 Odgovornost napadalca

Voznik, ki vozi zadaj, mora vedno upoštevati zmožnosti in različne točke zaviranja branitelja. Na podlagi tega mora posvečati največjo stopnjo pozornosti ocenjevanju varnostne razdalje in predvidevanju nevarnih situacij, da se izogne morebitnemu kontaktu z nasprotniki. V vsakem primeru se mora izogniti kontaktu, če je to mogoče, četudi to zahteva vožnjo izven dirkalne površine.

4.3.3 Odgovornost branitelja

Branitelj ne nosi posebne odgovornosti, razen tiste, ki je določena v členu 4.2.4 oz. kadar gre za neupravičeno zaviranje ali namerno spreminjanje smeri z namenom oškodovanja nasprotnika.

4.4 Incidenti

4.4.1 Ocena stanja vozila po nesreči

Če je po nesreči vozilo poškodovano, mora voznik sam oceniti ali je vozilo možno zapeljati do boksov na popravilo (če to simulacija sploh omogoča). Med vožnjo mora paziti, da ne ovira ostalih voznikov in se jim pravočasno umika.

Če se vozila ne bo dalo več popraviti do te mere, da voznik s svojo vožnjo ne ogroža drugih udeležencev, mora vozilo zapeljati z dirkaške površine in zapustiti dirko (ESC to pits). V tem primeru dirke ali kvalifikacij ne sme nadaljevati.

4.4.2 Ponovno vključevanje na stezo

Če je po nesreči vozilo še vedno vozno in z nadaljevanjem dirke voznik ne bo ogrožal drugih voznikov, se mora na stezo vrniti na najbolj varen možen način. 

Najbolj optimalno je, da se voznik na stezo vključi tako, da ne zapelje na idealno linijo in da se že pred vključevanjem pelje vzporedno s stezo. Na ta način lahko v ogledalih vidi hitrejše voznike za njim in tako prepreči nastanek novih nesreč zaradi nepravilnega vključevanja.


4.6 Modre zastave

Modre zastave se prikažejo voznikom, ki so jih dohitela hitrejša vozila in jih bodo prehitela za krog. Modre zastave opozarjajo, da mora počasnejši voznik hitrejšega voznika varno spustiti mimo.

4.6.1 Prehitevanje za krog - hitrejši voznik

Hitrejši voznik, ki dohiti počasnejšega dirkača in ga bo prehitel za en krog, mora prehitevanje smatrati kot vsa druga normalna prehitevanja. Ne sme predvidevati, da mu bo počasnejši voznik ob prvi priložnosti in za vsako ceno prepustil mesto. Izvajanje prevelikega pritiska na počasnejšega voznika z vožnjo preblizu na nevarnejših delih steze je nezaželjeno. Prehitevanje je potrebno izvesti korektno. Pred prehitevanjem mora hitrejši voznik jasno nakazati kdaj bo prehitevanje izvedel ter na kateri strani steze.

4.6.2 Prehitevanje za krog - počasnejši voznik

Voznik, ki ga bo za krog prehitel hitrejši nasprotnik, mora po svojih najboljših močeh zagotoviti hitro in varno prehitevanje - bodisi z umikanjem in/ali s predčasnim zaviranjem oz. popuščanjem plina. Mesto mora hitrejšemu vozniku prepustiti čim hitreje in ga pri tem čimmanj ovirati. Kljub temu naj mesto prepusti na varnem delu proge - najbolje na ravnini.

4.6.3 Bitke med vozniki v vodilnem krogu

Kadar se dva voznika bojujeta v vodilnem krogu in dohitita voznika za en krog, je njegova dolžnost, da ju spusti čimprej mimo. Pri tem ne sme ovirati niti enega niti drugega voznika.

4.6.4 Pridobivanje zaostanka za krog

Voznik, ki za krog zaostaja, lahko izgubljeni krog pridobi nazaj, če je hitrejši od voznikov, ki so ga pred tem prehiteli. Pri prehitevanju se mora držati vseh pravil iz členov pod razdelkom 4.2 tega pravilnika. Pri tem mora še posebej paziti in pod nobenim pogojem ne sme priti do kontakta s spredaj vozečim vozilom. 

4.7 Kvalifikacije

4.7.1 Izvoz iz boksov

Voznik, ki pelje iz boksov, ne sme na nikakršen način ovirati voznikov, ki so že na progi. Ne sme prečkati črte, ki označuje pas za izvoz iz boksov.

4.7.2 Ogrevalni krog (Out-lap)

Prvi krog iz boksov se smatra kot ogrevalni krog. V tem krogu mora voznik vedno dati prednost tistim, ki so že v svojem hitrem krogu. Umakniti se je potrebno dovolj zgodaj, da s svojo prisotnostjo na progi ne motimo hitrega kroga nasprotnika.

4.7.3 Hitri krog (Flying lap)

Vsak ima pravico dokončati svoj hitri krog, tudi če je za njim hitrejši voznik. Ni se potrebno umikati, branjenje pozicije z blokiranjem na ravnini pa je prepovedano. Če voznik stori večjo napako, mora naprej spustiti ostale voznike, ki so ga dohiteli in so v svojem hitrem krogu.

4.7.4 Ohlajevalni krog (In lap)

Po zaključku svojih hitrih krogov morajo vsi vozniki dirkalnik pripeljati do boksov. V tem krogu mora voznik vedno dati prednost tistim, ki so že v svojem hitrem krogu. Umakniti se je potrebno dovolj zgodaj, da s svojo prisotnostjo na progi ne motimo hitrega kroga nasprotnika. Prepovedano se je vrniti v bokse brez dirkalnika (npr. ESC to pits preko menija). Če voznik uporabi to opcijo, ne sme nadaljevati z vožnjo v kvalifikacijah.


4.8 Pogovarjanje in Discord

Obvezna je uporaba aplikacije Discord. Aplikacijo si namestite in se povežite na strežnik tudi, če nimate mikrofona. Tako boste lahko še vedno slišali dodatne informacije, ki jih med dirko lahko sporoča organizator.

Med kvalifikacijami in dirko je govorjenje prepovedano. Vsa opravičila in podobno lahko počakajo na konec dirke.

4.9 Slaba povezava

Dirkače, ki bodo zaradi slabe povezave na strežniku ogrožali ostale udeležence, bomo prosili, da uredijo povezavo pred začetkom dirke ali naj strežnik zapustijo. Dirkači s slabo povezavo bodo prejeli opozorilo preko aplikacije Discord. Če povezave ne bodo popravili ali ne bodo zapustili strežnika, jih bo administrator odstranil. Če bo potrebna odstranitev, sledijo tudi sankcije (prepoved udeležbe na naslednji dirki). 

5 Kaznovanje incidentov

Vozniki lahko prijavijo incident sodnikom isti ali naslednji dan po dirki. NE želimo prejemati užaljenih in razjarjenih komentarjev voznikov. Pregledali bomo samo primerno komentirane in argumentirane pritožbe. Nepravilne prijave bodo zavrnjene.

Pred naslednjo dirko se bo sodniška ekipa odločila o vseh kaznih, za katere meni, da so potrebne. Če povzročitelj kazni ne bo upošteva, bo diskvalificiran iz dirke ali prvenstva.

5.1 Prijava incidenta

Voznik, ki misli, da je bil oškodovan s strani drugega voznika, je dolžen opraviti prijavo sodnikom. Drži naj se naslednjih smernic:

  • Situacija naj bo konkretna in je vplivala na končni rezultat
  • Prijava incidenta mora vsebovati točne podatke časa incidenta (datum, kvalifikacije/dirka), čas dogodka na dirki (številka kroga, pozicija na progi v tistem krogu), podatek o udeleženih voznikih in kratek opis incidenta
Edited by PEK
  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ali imamo SloRacing še TeamSpeak🤔?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne, če kje vidiš Teamspeak še, to ponavadi pomeni Discord :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sem se malo hecal, ker je bil discord OFF.... Oziroma spraševal, če imamo še rezervo ;)

Edited by mancSLO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hja, v resnici je TeamSpeak še vedno aktiven :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ps.: sorry še enkrat Nik. Prvo dirko sem ti pokvaril...

Edited by mancSLO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...